STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Monitor theo dõi sản khoa và phụ kiện T10, T12 Shenzhen Hwatime Biological Medical Electronics Co.,Ltd /Trung Quốc Shenzhen Hwatime Biological Medical Electronics Co.,Ltd /Trung Quốc Sử dụng theo dõi thai bằng điện, nó ghi lại đồng thời nhịp tim thai và hoạt động của tử cung Quy tắc 10, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C
2 Monitor theo dõi bệnh nhân và phụ kiện H6, H8, HT6, HT8, HT9, iHT6, iHT8, iHT9 Shenzhen Hwatime Biological Medical Electronics Co.,Ltd /Trung Quốc Shenzhen Hwatime Biological Medical Electronics Co.,Ltd /Trung Quốc Monitor theo dõi bệnh nhân giúp các bác sĩ có thể theo dõi liên tục các chỉ số cần quan sát như NIBP, SpO2, ECG, EEG, EtCO2... Quy tắc 10, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C
3 Máy điện tim và phụ kiện EM-301, EM-301B, EM-301A, EM-601, EM-601B, EM-601A, EM-1201, EM-1201B, EM-1201A Shenzhen ECGMAC Medical Electronics Co., Ltd /Trung Quốc Shenzhen ECGMAC Medical Electronics Co., Ltd /Trung Quốc Đo các tính hiệu điện tim chẩn đoán bệnh lý liên quan tim mạch Quy tắc 10, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C