STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ đầu giường T3-0121 ; T3-0123 ; T3-0124 ; T3-0126 ; T3-0127 ; T3-0128 ; Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế 130 Armephaco /Việt Nam Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế 130 Armephaco /Việt Nam Dùng để chứa thuốc, đồ dùng cá nhân và các dụng cụ trong bệnh viện, các cơ sở y tế… Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A
2 Tủ đựng dụng cụ nội soi T6-0150 ; T6-0151 ; T6-0152 ; T6-0160 ; T6-0161 ; T6-0162 ; Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế 130 Armephaco /Việt Nam Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Y Tế 130 Armephaco /Việt Nam Dùng để đựng và tiệt trùng, dụng cụ nội soi trong các bệnh viện, các cơ sở y tế… Quy tắc 15, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C