STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae Control Set for the BD ProbeTec™ (CT/GC) Qx Amplified DNA Assays Becton Dickinson and Company (BD) Becton, Dickinson and Company Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae chứa chứng dương và âm mục đích kiểm chứng chất lượng, sử dụng với xét nghiệm BD ProbeTecTM Chlamydia trachomatis QX Amplified DNA, xét nghiệm BD ProbeTecTM Neisseria gonorrhoeae QX Amplified DNA, và/hoặc xét nghiệm BD ProbeTecTM Trichomonas vaginalis QX Amplified DNA khi xét nghiệm với hệ thống BD ViperTM Quy tắc 3, Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C