STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trocar nhựa dùng trong phẫu thuật nội soi Laport-CSOH-1048; Laport-CSOH-0548; Laport-CSOH-1248; Laport-CSOS-0548; Laport-CSOS-1048; Laport-CSOS-1248; SEJONG MEDICAL Co., Ltd/ Hàn Quốc SEJONG MEDICAL Co., Ltd/ Hàn Quốc Dùng để mở đường vị trí trung tâm hoặc vị trí mô cần phẫu thuật để đưa thiết bị y tế vào cơ thể người trong khi phẫu thuật nội soi. Sử dụng một lần. Quy tắc 6, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
2 Vòng Vén Vết Mổ Sử Dụng Một Lần WR-11-6060; WR-12-6060; WR-21-6060; WR-22-6060; WR-11-9090; WR-12-9090; WR-21-9090; WR-22-9090; WR-11-1515; WR-11-3030; WR-11-6030; WR-11-2020; WR-11-4040; WR-11-6040; WR-11-6045; WR-11-6090; WR-12-1515; WR-12-2020; WR-12-3030; WR-12-4040; WR-12-4545; WR-12-102; WR-12-120; WR-12-150; WR-12-195; WR-12-195S; WR-12-6030; WR-12-6040; WR-12-6045; WR-12-6090; WR-21-9090V; WR-22-9090V SEJONG MEDICAL Co., Ltd/ Hàn Quốc SEJONG MEDICAL Co., Ltd/ Hàn Quốc Dụng cụ giúp mở vị trí rạch ra hình vòng để giúp sử dụng các dụng cụ phẫu thuật khác nhau trong khi giúp khóa rò khí. chỉ định để tạo đường vào cho các dụng cũ phẫu thuật nội soi được sử dụng trong quá trình phẫu thuật nội soi ổ bụng ít xâm lấn Quy tắc 6, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
3 Hệ thống tưới hút vô trùng sử dụng một lần SI-PO-TU; SI-TO-TU SEJONG MEDICAL Co., Ltd/ Hàn Quốc SEJONG MEDICAL Co., Ltd/ Hàn Quốc Hệ thống cung cấp dung dịch tưới vô trùng đến vị trí phẫu thuật và hút máu và dịch cơ thể khỏi vị trí phẫu thuật để hỗ trợ tầm nhìn. Hệ thống bao gồm trục đường kính 4,5Ø, các nút hút / tưới và ống hút / tưới bằng tay cầm. Dùng một lần vô trùng hỗ trợ hút hoặc tưới dung dịch tại vị trí phẫu thuật trong các thủ thuật nội soi và phẫu thuật ít xâm lấn. Quy tắc 11, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B