STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que thử đường huyết Theo phụ lục Theo phụ lục Philosys Co., Ltd. Đo lượng đường huyết trong máu Quy tắc 4 - Phụ lục I, Phần III thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C