STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Sợi Truyền Quang dùng 1 lần / Laser Fiber Raykeen-200; Raykeen-272; Raykeen-365; Raykeen-550; Raykeen-800; Raykeen-1000; Shanghai RaykeenLaser Technology Co., Ltd /Trung Quốc Shanghai RaykeenLaser Technology Co., Ltd /Trung Quốc Sử dụng để truyền quang laser trong phẫu thuật tán sỏi Quy tắc 9, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C
2 Sợi Truyền Quang / Optical Fiber Raykeen-200R; Raykeen-272R; Raykeen-365R; Raykeen-550R; Raykeen-800R; Raykeen-1000R; Shanghai RaykeenLaser Technology Co., Ltd /Trung Quốc Shanghai RaykeenLaser Technology Co., Ltd /Trung Quốc Sử dụng để truyền quang laser trong phẫu thuật tán sỏi Quy tắc 9, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C