STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Acti-Lance, safety lancet Special,17G - Kim chích máu 7143 HTL-STREFA S.A - Poland HTL-STREFA S.A - Poland Dùng để chích máu làm xét nghiệm Quy tắc 6 TTBYT Loại B