STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống mao dẫn chứa mẫu tinh dịch dùng cho máy phân tích tinh dịch Capillaries for SQA-Vi Gold Medical Electronic Systems LTD, Israel Medical Electronic Systems LTD, Israel Chứa mẫu tinh dịch dùng cho máy phân tích tinh dịch Quy tắc 5 TTBYT Loại A