STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Cái đè lưỡi 01-133, 01-134, 01-135, 01-136, 01-137, 01-138, 01-139, 01-140, 01-141, 01-142, 01-143, 01-144, 01-145, 01-146, 01-147, 01-148, 01-149, 01-150, 01-151. KYNS INTERNATIONAL, PAKISTAN KYNS INTERNATIONAL, PAKISTAN - Dùng đè lên lưỡi để khám miệng, lưỡi, họng, hàm ếch hoặc để ép má ra trong khám răng, lợi và mặt trong của má. Quy tắc 5, mục 1 TTBYT Loại A
2 Mỏ vịt 10-101, 10-102, 10-103, 10-104, 10-105, 10-106, 10-107, 10-108, 10-109, 10-110, 10-111, 10-112, 10-113. KYNS INTERNATIONAL, PAKISTAN KYNS INTERNATIONAL, PAKISTAN - Dùng để mở, giữ cố định khi thăm khám phụ khoa phụ nữ. - Có thể tái sử dụng. Quy tắc 5, mục 1 TTBYT Loại A
3 Búa thử phản xạ 21-101, 21-102, 21-103, 21-104, 21-105, 21-106, 21-107, 21-108, 21-109, 21-110, 21-111, 21-112, 21-113, 21-114, 21-115, 21-116, 21-117. KYNS INTERNATIONAL, PAKISTAN KYNS INTERNATIONAL, PAKISTAN - Dụng cụ được sử dụng để gõ trên đầu gối, kiểm tra sự chuyển động của khớp của chân và đầu gối. Quy tắc 4 TTBYT Loại A