STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nẹp ngón tay A6 Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH HANOMED VIỆT NAM Dùng hỗ trợ điều trị ngón tay trong các trường hợp bong gân, trật khớp, viêm khớp, viêm gân ngón tay. Điều trị sau phấu thuật viêm bao gân duỗi ngón trỏ, ngón giữa và ngón nhẫn(hay còn gọi ngón tay cò súng, ngón tay lò xo, viêm hẹp gân gấp...) Quy tắc 4, phần II TTBYT Loại A
2 Nẹp ngón tay cái A6 Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH HANOMED VIỆT NAM - Dùng cố định ngón cái và khớp cổ tay trong điều trị, phục hồi chức năng mà không hạn chế hoạt động của cẳng tay,bàn tay và các ngón tay khác - Điều trị sau phẫu thuật viêm bao gân duỗi ngón cái(hay còn gọi ngón tay cò súng, ngón tay lò xo, viêm hẹp gân gấp...) Quy tắc 4, phần II TTBYT Loại A
3 Băng thun gối A10 Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH HANOMED VIỆT NAM Dùng hỗ trợ chấn thương thông thường xương bánh chè, hỗ trợ sau phẫu thuật xương bánh chè. Quy tắc 4, phần II TTBYT Loại A