STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nẹp dọc bán động RCBDYSD55U; RCBDYMD55U Cousin Biotech S.A.S/ Pháp Cousin Biotech S.A.S/ Pháp Vật tư cấy ghép dùng trong phẫu thuật cột sống Quy tắc 8, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Vít dây chằng giữ mảnh ghép gân có thể điều chỉnh độ dài OCBGEFRB1U Cousin Biotech S.A.S/ Pháp Cousin Biotech S.A.S/ Pháp Vật tư cấy ghép dùng trong phẫu thuật nội soi khớp Quy tắc 8, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Nẹp mở rộng cho vít dây chằng giữ mảnh ghép gân OCBGEPLB1U Cousin Biotech S.A.S/ Pháp Cousin Biotech S.A.S/ Pháp Vật tư cấy ghép dùng trong phẫu thuật nội soi khớp Quy tắc 8, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C