STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 ProVag Gel (Gel phụ khoa ProVag) Theo phụ lục Theo phụ lục Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spolka Akcyjna (IBSS BIOMED S.A.) Dùng trong hỗ trợ điều trị nhiễm khuẩn và nhiễm nấm bộ phận sinh dục ngoài Quy tắc 4, phần II TTBYT Loại A