STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Dây hút dịch phẫu thuật Ø 3/16 inch x 80 inch/ ST-31680 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG LONG AN CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HEALTHCARE Dây dẫn có đầu nối được kết nối với đầu hút và nguồn hút chuyên dụng để hút dịch, chất lỏng và máu ra khỏi cơ thể bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Dây hút dịch phẫu thuật Ø 1/4 inch x 80 inch/ ST-1480 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG LONG AN CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HEALTHCARE Dây dẫn có đầu nối được kết nối với đầu hút và nguồn hút chuyên dụng để hút dịch, chất lỏng và máu ra khỏi cơ thể bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Dây hút dịch phẫu thuật Ø 9/32 inch x 80 inch/ ST-93280 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG LONG AN CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HEALTHCARE Dây dẫn có đầu nối được kết nối với đầu hút và nguồn hút chuyên dụng để hút dịch, chất lỏng và máu ra khỏi cơ thể bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Dây hút dịch phẫu thuật Ø 3/16 inch x 100 inch/ ST-316100 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG LONG AN CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HEALTHCARE Dây dẫn có đầu nối được kết nối với đầu hút và nguồn hút chuyên dụng để hút dịch, chất lỏng và máu ra khỏi cơ thể bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Dây hút dịch phẫu thuật Ø 1/4 inch x 100 inch / ST-14100 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG LONG AN CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HEALTHCARE Dây dẫn có đầu nối được kết nối với đầu hút và nguồn hút chuyên dụng để hút dịch, chất lỏng và máu ra khỏi cơ thể bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
6 Dây hút dịch phẫu thuật Ø 1/4 inch x 100 inch/ ST-932100 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG LONG AN CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HEALTHCARE Dây dẫn có đầu nối được kết nối với đầu hút và nguồn hút chuyên dụng để hút dịch, chất lỏng và máu ra khỏi cơ thể bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
7 Áo choàng cách ly PE Size L (20, 22, 25 & 29gsm)/ PEG5000 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG LONG AN CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HEALTHCARE Thiết bị bảo hộ cá nhân bảo vệ nhân viên y tế trước nguy cơ lây nhiễm khi tiếp xúc với máu, dịch cơ thể, giọt hô hấp mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm khi tiếp xúc trực tiếp với người bệnh. Sử dụng cho nhân viên y tế khu vực bên ngoài bệnh viện, khu sàn lọc, vệ sinh, khách thăm viếng, chăm sóc bệnh nhân Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
8 Áo choàng cách ly PE Size XL (20, 22, 25 & 29gsm)/ PEG5001 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG LONG AN CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HEALTHCARE Thiết bị bảo hộ cá nhân bảo vệ nhân viên y tế trước nguy cơ lây nhiễm khi tiếp xúc với máu, dịch cơ thể, giọt hô hấp mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm khi tiếp xúc trực tiếp với người bệnh. Sử dụng cho nhân viên y tế khu vực bên ngoài bệnh viện, khu sàn lọc, vệ sinh, khách thăm viếng, chăm sóc bệnh nhân Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
9 Túi nôn PE Xanh dương Size: 5x13 inch/ EMB80328 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG LONG AN CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HEALTHCARE Chứa chất nôn của người bệnh, giảm sự tiếp xúc của người chăm sóc và bệnh nhân Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
10 Túi nôn PE Xanh lá Size: 5x13 inch/ EMB80329 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG LONG AN CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HEALTHCARE Chứa chất nôn của người bệnh, giảm sự tiếp xúc của người chăm sóc và bệnh nhân Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
11 Túi đựng tử thi PVC Size: 36x90 inch/ BDB70540WM CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG LONG AN CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HEALTHCARE Dùng đề bọc bảo vệ tử thi, tránh lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm từ người chết ra cộng đồng Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
12 Túi đựng tử thi PVC Size: 48x90 inch/ BDB70548WM CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG LONG AN CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HEALTHCARE Dùng đề bọc bảo vệ tử thi, tránh lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm từ người chết ra cộng đồng Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
13 Túi đựng tử thi PVC Size: 28x48 inch/ BDB70550WM CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG LONG AN CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HEALTHCARE Dùng đề bọc bảo vệ tử thi, tránh lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm từ người chết ra cộng đồng Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
14 Túi đựng tử thi PVC Size: 18x28 inch/ BDB70560WM CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG LONG AN CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HEALTHCARE Dùng đề bọc bảo vệ tử thi, tránh lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm từ người chết ra cộng đồng Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
15 Tạp dề y tế PE Size: 24x42 inch/ PEA24272 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG LONG AN CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HEALTHCARE Trang bị cho nhân viên y tế như lá chắn giúp chống ướt, chống bẩn, bảo vệ cơ thể khỏi nhứng tác nhân gây hại trong môi trường làm việc đặc thù Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
16 Tạp dề y tế PE Size: 28x46 inch/ PEA24274 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG LONG AN CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HEALTHCARE Trang bị cho nhân viên y tế như lá chắn giúp chống ướt, chống bẩn, bảo vệ cơ thể khỏi nhứng tác nhân gây hại trong môi trường làm việc đặc thù Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
17 Tạp dề y tế PE Size: 28x46 inch/ PEA24274W CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG LONG AN CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HEALTHCARE Trang bị cho nhân viên y tế như lá chắn giúp chống ướt, chống bẩn, bảo vệ cơ thể khỏi nhứng tác nhân gây hại trong môi trường làm việc đặc thù Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A