STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Dây nguồn 67-902-25 Invidia Medical GmbH & Co. KG – Đức Invidia Medical GmbH & Co. KG – Đức Dùng để cắt đốt điện trong phẫu thuật Quy tắc 9 – Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Dây cắm đơn, dài 4.5m 67-797-45 Invidia Medical GmbH & Co. KG – Đức Invidia Medical GmbH & Co. KG – Đức Dùng để cắt đốt điện trong phẫu thuật Quy tắc 9 – Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Miếng dán điện cực trung tính dùng 1 lần, loại gel cho người lớn và trẻ em 67-790-02 Invidia Medical GmbH & Co. KG – Đức Invidia Medical GmbH & Co. KG – Đức Dùng để cắt đốt điện trong phẫu thuật Quy tắc 9 – Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
4 Cáp nối kẹp lưỡng cực 3m, đk kết nối 4 mm 67-500-30 Invidia Medical GmbH & Co. KG – Đức Invidia Medical GmbH & Co. KG – Đức Dùng để cắt đốt điện trong phẫu thuật Quy tắc 9 – Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
5 Kẹp lưỡi cực gập góc, dài 180mm, chiều rộng của mũi 0-0.5 mm, loại chuẩn 67-462-18 Invidia Medical GmbH & Co. KG – Đức Invidia Medical GmbH & Co. KG – Đức Dùng để cắt đốt điện trong phẫu thuật Quy tắc 9 – Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
6 Điện cực dạng dẹp có vỏ bọc, đường kính 2.4 mm 67-102-16 Invidia Medical GmbH & Co. KG – Đức Invidia Medical GmbH & Co. KG – Đức Dùng để cắt đốt điện trong phẫu thuật Quy tắc 9 – Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
7 Tay cầm điện cực với 2 nút điều chỉnh và dây cáp 3m, đường kính đầu 4 mm 67-032-30 Invidia Medical GmbH & Co. KG – Đức Invidia Medical GmbH & Co. KG – Đức Dùng để cắt đốt điện trong phẫu thuật Quy tắc 9 – Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
8 Tay cầm điện cực với 2 nút điều chỉnh và dây cáp 3m, đường kính đầu 2.4 mm 67-042-30 Invidia Medical GmbH & Co. KG – Đức Invidia Medical GmbH & Co. KG – Đức Dùng để cắt đốt điện trong phẫu thuật Quy tắc 9 – Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
9 Công tắc bàn đạp 67-901-15 Invidia Medical GmbH & Co. KG – Đức Invidia Medical GmbH & Co. KG – Đức Dùng để cắt đốt điện trong phẫu thuật Quy tắc 9 – Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
10 Máy cắt đốt điện cao tần và phụ kiện kèm theo ESU-IM 120/ 66-120-00 Invidia Medical GmbH & Co. KG – Đức Invidia Medical GmbH & Co. KG – Đức Dùng để cắt đốt điện trong phẫu thuật Quy tắc 9 – Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C