STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy X-Quang Di Động Kỹ Thuật Số (Mobile Digital Radiography Machine with WI-FI Flat Panel Detector) MARS 32 DR ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD ALLENGERS MEDICAL SYSTEMS LTD chụp Xquang Quy tắc 10 TTBYT Loại C