STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que thử đường huyết dùng cho máy đo đường huyết U-RIGHT Blood Glucose Monitoring System test strip (TD-4116) TaiDoc Technology Corporation TaiDoc Technology Corporation Dùng để đo đường huyết Quy tắc 4, Phần III, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C