STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tròng kính bằng nhựa (Cận, viễn, loạn) 1.56 1.60 1.67 1.71 1.74 Vivo Optics Co., Ltd. – Trung Quốc Vivo Optics Co., Ltd. – Trung Quốc Vivo Optics Pte., Ltd. - Singapore Dùng làm kính đeo mắt điều chỉnh độ khúc xạ cho mắt QT 4 – phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A