STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trocar (các loại) Theo phụ lục Theo phụ lục Olympus Winter & Ibe GmbH Dùng để đưa ống nội soi và dụng cụ can thiệp phẫu thuật nội soi qua thành bụng trong phẫu thuật nội soi Quy tắc 6, phần II, thông tư 36/2016/TT-BYT TTBYT Loại B