STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ sấy điện nha khoa và phụ kiện kèm theo YCO-N01 Gemmy Industrial Corporation, Taiwan Gemmy Industrial Corporation, Taiwan Sử dụng cho quá trình tiệt trùng dụng cụ nha khoa Quy tắc 15 TTBYT Loại C