STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng cầm máu Theo phụ lục Theo phụ lục Bio-Rad Laboratories, Inc. Sử dụng để đối chứng kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng cầm máu với các chất phân tích cụ thể theo từng xét nghiệm Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị Y Tế chẩn đoán In Vitro: Quy tắc 7 TTBYT Loại B