STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm trải phẫu thuật PB017B; PB017G; PB017L; PB017P; PB017O; PB017Y; PB017W ZOGEAR ZOGEAR Dùng để trải ngực bệnh nhân để thấm nước, dịch trong quá trình phẫu thuật Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Bao hấp tiệt trùng SP002-1; SP002-2; SP002-3; SP002-4; SP002-5; SP002-6; SP002-7; SP002-8; SP002-9; SP002-10 ZOGEAR ZOGEAR Dùng để đựng dụng cụ y tế khi hấp tiệt trùng Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A