STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 NEAL PRE-CUT SPLINT (Nẹp chỉnh hình Polyester) NHPS-2012N (5,0 x 30 cm); NHPS-3014N (7,0 x 35 cm); NHPS-3040N (7,5 x 100 cm); NHPS-4018N (10,0 x 45 cm); NHPS-4034N (10,0 x 85 cm); NHPS-5034N (12,5 x 85 cm); NHPS-5050N (12,5 x 125 cm); NHPS-6034N (15,0 x 85 cm); NHPS-6050N (15,0 x 125 cm); BL TECH CO., LTD BL TECH CO., LTD Dùng băng bó bột cố định xương trong chấn thương chỉnh hình Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A