STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phin lọc khuẩn, làm ấm, làm ẩm cho trẻ em Gibeck Humid-Vent Filter Pedi Teleflex Medical Sdn. Bhd. Teleflex Medical Sdn. Bhd. Dùng để lọc khuẩn, làm ấm và làm ẩm khí trong gây mê và chăm sóc chuyên sâu Quy tắc phân loại đối với Trang Thiết Bị Y Tế không phải TTBYT chẩn đoán In Vitro: Quy tắc 2 TTBYT Loại B