STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phụ kiện máy truyền dịch Túi tăng tốc dịch truyền 500cc-1000cc Catalogue No.: 528 101 Spengler Spengler dùng để truyển dịch Quy tắc 11 TTBYT Loại B