STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phụ tùng monitor theo dõi bệnh nhân Theo phụ lục Theo phụ lục HPM Dùng trong phòng hồi sức cấp cứu Quy tắc 10 TTBYT Loại C