STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo tốc độ lắng máu SRA 48M RAL Técnica para el Laboratorio, S.A RAL Técnica para el Laboratorio, S.A Sử dụng để xác định Tỷ lệ lắng đọng hồng cầu (ESR) trên các mẫu máu toàn phần Quy tắc 03 TTBYT Loại C