STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật tư tiêu hao dùng cho máy xét nghiệm đông máu Cuvette SUC-400A Sysmex International Reagents Co., Ltd., Ono Factory Sysmex Corporation, Nhật Bản Cóng phản ứng được dùng để chứa mẫu và hóa chất cho dòng máy xét nghiệm đông máu tự động CS-series. Quy tắc 5, phân loại TTBYT IVD TTBYT Loại A