STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Áo choàng phẫu thuật Theo danh mục Công ty TNHH MEDIPROTEK VIỆT NAM, Việt Nam Công ty TNHH MEDIPROTEK VIỆT NAM, Việt Nam Áo choàng được khử trùng dùng trong các ca phẫu thuật. Quy tắc 4 TTBYT Loại A