STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro giảm tải lượng vi rút SARS-CoV-2 Extraction Solution C (09370099190) Roche Diagnostics GmbH, Đức Roche Diagnostics GmbH, Đức Giảm tải lượng vi rút của các mẫu tách rửa trong môi trường vận chuyển được sử dụng với xét nghiệm Elecsys SARS‑CoV‑2 Antigen Quy tắc 5.1, Phân loại TTBYT IVD TTBYT Loại A