STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trợ cụ Theo phụ lục Theo phụ lục EVOLUTIS S.A.S. Thay khớp háng nhân tạo cho bệnh nhân bị chấn thương hoặc bệnh lý gây mất chức năng khớp háng. Quy tắc 6 TTBYT Loại B