STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phụ kiện Máy cắt đốt ( Dao mổ điện cao tần), bao gồm Theo phụ lục Theo phụ lục Goldbov Photoelectronics Co., Ltd, Trung Quốc Dùng kết hợp với máy cắt đốt (dao mổ điện) Quy tắc 9 TTBYT Loại C