STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ Sensititre ARIS HiQ TREK DIAGNOSTIC SYSTEMS LTD TREK DIAGNOSTIC SYSTEMS LTD Dùng định danh, làm kháng sinh đồ các chủng vi sinh vật được phân lập từ mẫu bệnh phẩm Quy tắc 6, Phần III,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại B