STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tay cầm hút dịch Yankauer CON01 Conod Medical Co., Limited Ningbo Sintrue Medical Instruments Co., Ltd Sử dụng kết nối máy hút dịch hỗ trợ hút dịch, hút đàm cho bệnh nhân Quy tắc 6 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B