STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bản sao chân răng nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục Adin Dental Implant Systems Ltd Bản sao chân răng nhân tạo có hình dáng và kích thước giống như chân răng nhân tạo thật dùng để đúc abutment trụ nối chân răng nhân tạo Quy tắc 5; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A