STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn ăn bệnh nhân SKH042, SKH046, SKH046-1, SKH046-2, SKH201-4 Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd - Trung Quốc Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd - Trung Quốc Được dùng chủ yếu phục vụ cho việc chăm sóc bệnh nhân như để đồ ăn, vật dụng cần thiết khác… Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Xe đẩy chuyển bệnh nhân ( Băng ca chuyển bệnh ) SKB041-1 Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd - Trung Quốc Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd - Trung Quốc Được dùng chủ yếu để vận chuyển cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A