STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng bó bột sợi thủy tinh Prime Cast F2w / 5.0cmx3.6m ; F3w / 7.6cm x 3.6m; F4w /10.2cm x 3.6m; F5w /12.7cm x 3.6m; Prime medical Inc Prime medical Inc Sử dụng theo chỉ định của bác sỹ điều trị cho các trường hợp rạn, gãy xương. Cố định sau nắn trợt khớp Quy tắc 4; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A