STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử bổ trợ cho xét nghiệm định lượng ALT, AST Pyridoxal-5-phosphate FS Diasys Diagnostic Systems GmbH Diasys Diagnostic Systems GmbH, Đức Thuốc thử bổ trợ cho xét nghiệm định lượng ASAT (GOT) và ALAT (GPT) trong huyết thanh hoặc huyết tương trong các thiết bị đo quang Quy tắc 6, phân loại TTBYT IVD TTBYT Loại B