STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm lót thấm hút (Tấm lót sản, tấm lót thấm nước, Tấm lót bán thấm) TTL- Shandong Sogood Hygiene Products Co.,Ltd Shandong Sogood Hygiene Products Co.,Ltd Dùng lót làm vệ sinh cho bệnh nhân mới mổ, người bệnh nằm tại chỗ, người già, trẻ em, sản phụ. Quy tắc 4, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A