STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị tập chi trên HC-WL-TH664C Fitness Authority Industrial Co., ltd Alexandave Industries Co., ltd tập cơ vai và tay quy tắc 12 TTBYT Loại A
2 Thiết bị luyện tập chi trên và cơ thân mình HC-RH-004 Fitness Authority Industrial Co., ltd Alexandave Industries Co., ltd tập cơ tay và cơ thân mình quy tắc 12 TTBYT Loại A
3 Khung cố định không bánh xe RK-WL-100 Fitness Authority Industrial Co., ltd Alexandave Industries Co., ltd Cố định các thiết bị tập liên hoàn, tập nhiều bệnh nhân cùng lúc quy tắc 4 TTBYT Loại A
4 Thiết bị luyện tập chi trên và hai chi dưới dạng ròng rọc HC-DP-MB1142 Fitness Authority Industrial Co., ltd Alexandave Industries Co., ltd tập chi trên và chi dưới quy tắc 12 TTBYT Loại A