STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ tự động Theo phụ lục Theo phụ lục bioMérieux, Inc. Hệ thống VITEK® 2 System được sử dụng cho mục đích định lượng hoặc định tính tự động thử nghiệm kháng sinh đồ của các khuẩn lạc đã phân lập cho hầu hết các trực khuẩn Gram âm hiếu khí thường gặp trong lâm sàng, Staphylococcus spp., Enterococcus spp., Streptococcus spp., và nấm men thường gặp trong lâm sàng. Hệ thống VITEK® 2 cũng được dùng để định danh tự động hầu hết các vi sinh vật kỵ khí thường gặp trong lâm sàng và loài Corynebacterium, trực khuẩn Gram âm lên men và không lên men, vi sinh vật Gram dương, vi sinh vật khó mọc, và nấm men hoặc vi sinh vật giống nấm men. Quy tắc 6, Phần III, Phụ lục I TTBYT Loại B