STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông (Catheter) can thiệp siêu nhỏ Theo phụ lục Theo phụ lục Terumo Corporation Được chỉ đinh để luồn qua da đi vào mạch máu và hỗ trợ dây dẫn đường xuyên qua các tổn thương hẹp của động mạch vành trong khi thực hiện can thiệp mạch vành qua da PCI trong trường hợp dây dẫn đường khó có thể đi qua tổn thương. Sản phẩm này còn được chỉ định để tiêm chất cản quang để chụp mạch. Quy tắc 6, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D