STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ bảo quản mẫu MPC-5V516DL, MPC-5V1106DL, MPC-5V515DL, MPC-5V1105DL, MPC-5V60G, MPC-5V100, MPC-5V236, MPC-5V316, MPC-5V315, MPC-5V415, MPC-5V416, MPC-5V656, MPC-5V1006, MPC-5V1500, MBC-4V108, MBC-4V208, MBC-4V658, MBC-4V1008, MBC-4V700LC Anhui Zhongke Duling Commercial Applicance Co.,Ltd Anhui Zhongke Duling Commercial Applicance Co.,Ltd Dùng để bảo quản mẫu Quy tắc 2, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A
2 Tủ âm sâu MDF-86V408, MDF-86V408DL, MDF-86V588, MDF-86V588D, MDF-86V728, MDF-86V838, MDF-86V838D, MDF-86V188E, MDF-86V340E, MDF-86V408E, MDF-86V588E, MDF-86V838E, MDF-86H105, MDF-86H485 MDF-86V58, MDF-86V338, MDF-60H105, MDF-60H485 MDF-40V50, MDF-40V268E, MDF-40V278W, MDF-40V328E, MDF-40V528, MDF-40V936, MDF-40H105, MDF-40H485 MDF-25V268E, MDF-25V278W, MDF-25V328E, MDF-25V936, MDF-25H105, MDF-25H485, MDF-25V386RF, MDF-25H305, MDF-25H30LC, MDF-25H80LC Anhui Zhongke Duling Commercial Applicance Co.,Ltd Anhui Zhongke Duling Commercial Applicance Co.,Ltd Dùng để bảo quản mẫu Quy tắc 2, Phần II,Thông tư 39/2016 /TT-BYT TTBYT Loại A