STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn mổ đa năng điện- thủy lực OT-200 Seokwang Medics Co Seokwang Medics Co Dùng cho bệnh nhân khi năm phẫu thuật tại các phòng khám đa khoa và các trung tâm y tế, bệnh viện Quy tắc 12, Phụ lục I, phần II, mục C TTBYT Loại A
2 Bàn mổ đa năng điện- thủy lực OT-200 Seokwang Medics Co. Seokwang Medics Co. Dùng cho bệnh nhân khi năm phẫu thuật tại các phòng khám đa khoa và các trung tâm y tế, bệnh viện Quy tắc 12, Phụ lục I, phần II, mục C TTBYT Loại A