STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tau dao chính xác Theo phụ lục Theo phụ lục Apyx Medical Corporation Tay dao chính xác Renuvion®/J-Plasma® được dùng để sử dụng cùng với các máy phát phẫu thuật điện Renuvion/J-Plasma tương thích phát ra plasma heli để rạch, làm đông và cắt bỏ mô mềm trong khi thực hiện các thủ thuật Quy tắc 9, Phần II, Phụ lục 1, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C