STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Van tim sinh học - Contegra Pulmonary Valved Conduit Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic Inc Được chỉ định thay thế cho van động mạch chủ hoặc van hai lá tự nhiên bị suy giảm chức năng hoặc bị hỏng. Quy tắc 8 - Phần II - Phụ Lục I; Phụ Lục II của Thông tư số 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại D