STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vi ống thông can thiệp mạch vành Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic Inc. Vi ống thông can thiệp mạch vành được sử dụng cùng với dây dẫn để đưa vào các vùng riêng biệt của mạch vành và/ hoặc ngoại vi và tạo điều kiện cho việc đưa các thiết bị can thiệp vào mạch vành QT 7 - Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D