STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Quả lọc thận nhân tạo Polyflux 14L/ Code: 109651 Gambro Dialysatoren GmbH Gambro Dialysatoren GmbH Quả lọc thận được sử dụng trong thẩm tách máu, trong điều trị suy thận cấp hay mạn. Quy tắc 3 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Quả lọc thận nhân tạo Polyflux 140H/ Code: 112465 Gambro Dialysatoren GmbH Gambro Dialysatoren GmbH Quả lọc thận được sử dụng trong thẩm tách máu, trong điều trị suy thận cấp hay mạn. Quy tắc 3 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Quả lọc thận nhân tạo Polyflux 170H/ Code: 112466 Gambro Dialysatoren GmbH Gambro Dialysatoren GmbH Quả lọc thận được sử dụng trong thẩm tách máu, trong điều trị suy thận cấp hay mạn. Quy tắc 3 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
4 Quả lọc thận nhân tạo Polyflux 210H/ Code: 112467 Gambro Dialysatoren GmbH Gambro Dialysatoren GmbH Quả lọc thận được sử dụng trong thẩm tách máu, trong điều trị suy thận cấp hay mạn. Quy tắc 3 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
5 Quả lọc máu hấp phụ Adsorba 150C/ Code: 101097 Gambro Dialysatoren GmbH Gambro Dialysatoren GmbH Quả lọc máu được sử dụng cho các trường hợp ngộ độc thuốc nghiêm trọng Quy tắc 3 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
6 Quả lọc máu hấp phụ Adsorba 300C/ Code: 101223 Gambro Dialysatoren GmbH Gambro Dialysatoren GmbH Quả lọc máu được sử dụng cho các trường hợp ngộ độc thuốc nghiêm trọng Quy tắc 3 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C