STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bộ quần áo phòng, chống dịch SFV-QA01 Công ty Cổ phần Khoa học Kỹ thuật bảo hộ lao động Việt Nam Công ty Cổ phần Khoa học Kỹ thuật bảo hộ lao động Việt Nam Bảo vệ cơ thể người sử dụng, ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm, phát tán virut trong môi trường y tế và cộng đồng Quy tắc 4, phần IIA, phụ lục 1 Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Áo phẫu thuật S; M; L; XL Công ty Cổ phần Khoa học Kỹ thuật bảo hộ lao động Việt Nam Công ty Cổ phần Khoa học Kỹ thuật bảo hộ lao động Việt Nam Bảo vệ bệnh nhân phẫu thuật và nhẫn viên phòng phẫu thuật khỏi việc truyền vi sinh vật, dịch cơ thể Quy tắc 4, phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A