STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Sợi nẹp gia cố để cố định răng Theo bảng phân loại đính kèm Bio Composants Medicaux, Pháp Bio Composants Medicaux, Pháp Dùng trong phục hình răng QT7, phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B