STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng vết thương, hậu phẫu LEUKOMED BSN Medical GmbH BSN Medical GmbH Sử dụng băng các vết mổ, vết thương chống nước và vi khuẩn xâm nhập Quy tắc 4; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A